Logopedyczne potyczki

diagnoza logopedyczna, terapia, konsultacje...

Terapia miofunkcjonalna

Co to jest terapia miofunkcjonalna?

Autorką terapii miofunkcjonalnej jest Anita Kitel - ukończyła studia logopedyczne w Erlangen (Niemcy). Od 1982 prowadzi własną praktykę logopedyczną w Reutlingen, rozwijając własną koncepcję. W Niemczech terapia miofunkcjonalna znana jest od ok. 30 lat, bloki tematyczne związane z terapią miofunkcjonalną są wpisane w ramy harmongramu studiów logopedycznych. W Polsce jest to ciągle nowa metoda. W 2015 roku A. Kittel gościła podczas IV Konferencji Logopedycznej (7.03.15 w Toruniu "Zaburzenia miofunkcjonalne. Przyczyny, diagnoza i przebieg terapii"). Wtedy odbył się również pierwszy warsztat dotyczący "Diagnostyki miofunkcjonalnej" wg A. Kittel, rozpoczynający szkolenia odnośnie tej problematyki w Polsce. Autorka opublikowała wiele książek poświęconych zagadnieniom zaburzeń miofunkcjonalnych. Jej książka "Terapia miofunkcjonalna" stała się w Niemczech wystandaryzowanym narzędziem w logopedii. Podręcznik ten przetłumaczono na język czeski, grecki i retoromański. Wkrótce publikacja ta ukaże się również w języku polskim. A. Kittel została uznana za osobę o szczególnych zasługach dla logopedii "Logopädie - Wer ist wer?" 2004, Thomas Brauer i od 2004 r. znajduje się na liście ekspertów "Terapii miofunkcjonalnej" Niemieckiego Związku Logopedów.

Co to jest zaburzenie miofunkcjonalne i jakie są jego objawy?

"Mio" z języka greckiego - mięsień. Miofunkcjonalny - dotyczący funkcji mięśni, szczególnie mięśnia okrężnego ust i mięśni twarzy. Terapia miofunkcjonalna nie skupia się tylko na obrębie ustno-twarzowym, nie mniej istotna jest postawa całego ciała.

Wskazaniem do terapii mogą być:

  • anomalie w ustawieniu zębów w połączeniu z nieprawidłowym połykaniem
  • zaburzenia artykulacji w połączeniu z nieprawidłowym wzorcem połykania
  • oddychanie przez usta
  • chrapanie
  • dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego
  • problemy z utrzymaniem protezy zębowej
  • problemy z dziąsłami
  • problemy z połykaniem po operacji krtani
  • problemy z połykaniem w wyniku chorób neurologicznych(udar, wylew, afazja).

Więcej informacji na: www.miofunkcjonalna.pl