Logopedyczne potyczki

diagnoza logopedyczna, terapia, konsultacje...

O mnie

Mam na imię Ewelina, ukończyłam Edukację i Rehabilitację Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Logopedię Kliniczną na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od kilku lat pracuję jako nauczyciel terapeuta z dziećmi z wieloraką niepełnosprawnością (głównie dzieci z autyzmem, dzieci niedosłyszące, dzieci posługujące się komunikacją alternatywną).Obecnie pracuję jako logopeda w jednym z warszawskich przedszkoli, w którym również prowadzę język angielski dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nieustannie poszerzam swoje kompetencje terapeutyczne.

W swojej pracy wykorzystuję:

 • Terapię taktylną
 • Terapię miofunkcjonalną
 • Elementy integracji sensorycznej
 • Elementy terapii ręki
 • Elementy terapii ustno-twarzowej wg Rodolfo Castillo Moralesa
 • Logorytmikę
 • Ćwiczenia uwagi, pamięci i spostrzegawczości

W trakcie zajęć, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka stosuję:

 • Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (ćwiczenie napięcia mięśnia okrężnego ust, ćwiczenia języka, ćwiczenia izometryczne)
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia fonacyjne
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Korekcja głoski obejmuje: wywoływanie głoski w izolacji, łączenie głoski w sylaby otwarte, wyrazy, zdania, bazowanie na tekstach - etap automatyzacji głoski.

Podczas przeprowadzania diagnozy logopedycznej opieram się na:

 • Obserwacji dziecka
 • Obszernym wywiadzie z rodzicami
 • Analizie zebranej dokumentacji dziecka
 • Badaniu logopedycznym w trakcie, którego sprawdzam sprawność narządów artykulacyjnych (pracę warg, pracę języka, napięcie mi��śniowe), ustalam tor oddechowy, sprawdzam funkcje połykania, stwierdzam bądź wykluczam nieprawidłowości w rozwoju językowym dziecka,

Indywidualny plan terapii logopedycznej i jej najbliższe cele zostaną ustalone po diagnozie logopedycznej.

Oferuję:

 • Diagnozę i terapię wad wymowy,
 • Terapię zaburzeń komunikacji u dzieci z: Opóźnionym Rozwojem Mowy, z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, z autyzmem, z niedosłuchem, alalią, afazją.
 • Wczesną interwencję logopedyczną
 • Konsultacje, porady logopedyczne
 • Opinie logopedyczne

Proszę kontaktować się pod numerem telefonu: 728 722 075 lub mailowo: ewelina@logopeda.expert, Warszawa, Mokotów